slayd1
slayd2
slayd3

"Przedsiębiorstwo Fair Play" 2010

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 17.12.2010 w Sali Kongresowej PKiN podczas Wielkiej Gali Finałowej oficjalnie zostały ogłoszone wyniki XIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, w czasie, której Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. uzyskało certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji programu, której rozstrzygnięcie nastąpiło 4.12.2009 Spółka również została uhonorowana w/w certyfikatem.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej natomiast jego organizatorem jest „ Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Od ponad 13 lat promuje on stosowanie szeroko pojętych zasad etyki w działalności gospodarczej. Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” wyróżniane są firmy, które prowadząc działalność gospodarczą mają na uwadze nie tylko rzetelne relacje pomiędzy wspólnikami, pracownikami, kontrahentami, ale i również środowisko naturalne. Program mobilizuje większość firm w kraju do postępowania zgodnie z normami oraz wymaganiami określonymi w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, zachęca do wdrażania zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz do przystępowania do szkoleń w tym zakresie. Przedsiębiorstwa, które biorą udział w programie znakomicie radzą sobie na rynku gospodarczym, uczestniczą w różnych działaniach charytatywnych, wspomagają fundacje, szkoły, szpitale oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności.
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/