slayd1
slayd2
slayd3

PGK „Partner” Sp.zo.o świadczy:

 • Usługi stałe – Budowa przyłączy kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej , budowa i remont studzienek kanalizacyjnych. Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, wydawania warunków technicznych przyłączy kanalizacji sanitarnej, uzgadnianie dokumentacji technicznej przyłącza.
 • Usługi jednorazowe - krótkoterminowe zlecenia wykonywane jedno, lub kilkukrotnie w oparciu o odrębną umowę.

Przedmiot działalności wg. PKD*:

   a) PKD 37, 00, Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
   b) PKD 36, 00, Z, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
   c) PKD 43, 22, Z, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
   d) PKD 42, 21, Z, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
   e) PKD 71, 20, A, badania i analizy związane z jakością żywności
   f) PKD 68, 20, Z, wynajem i zarząd nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
   g) PKD 49, 41, Z, transport drogowy towarów
   h) PKD 42, 99, Z, roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
   i) PKD 71, 12, Z, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
   j) PKD 71, 20, Z, Badania i analiza techniczna.
   k) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie.
   l) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.
   ł) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
   m) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
   n) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

* - Polska Klasyfikacja Działalności
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/