slayd1
slayd2
slayd3

DRUKI DO POBRANIA


1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości odprowadzania ścieków.
  pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych.
  pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

3. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza.

pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

4. Wniosek o wydanie opinii o możliwości odprowadzenia ścieków do 2021.

pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

5. Wniosek o dokonanie uzgodnienia branżowego.

pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

6. Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej.

pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf
  
7. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.
   pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf


8. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza wody.

  pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

 

9. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego i nadzoru branżowego.
   pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

 

10. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego
   pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

 

11. Procedura budowy przyłącza
   pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

 

12. Zgłoszenie podlicznika
   pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

 

13. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków, dostawę wody
   pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf

 

14. Wniosek o rozwiązanie umowy
   pdf WNIOSEK DO POBRANIA - wersja pdf
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/