slayd1
slayd2
slayd3
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY LĘDZINY
Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 27a ust. 2 w związku z art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm) oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 i art. 244 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. Z 2021 r., poz. 2233), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. z siedzibą w Lędzinach informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 27.10.2022 r. znak sprawy GL.RZT.70.52.2022 zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lędziny na okres 3 lat, jednocześnie orzekając o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w dniu 18 listopada 2022r. w związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 26 listopada 2022 r.  

Aktualne taryfy do pobrania pdf

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/