slayd1
slayd2
slayd3
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY LĘDZINY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. z siedzibą w Lędzinach informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 27.10.2022 r. znak sprawy GL.RZT.70.52.2022 zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lędziny na okres 3 lat, jednocześnie orzekając o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Nowa taryfa obowiązuje od 26 listopada 2022 r.  

Aktualne taryfy do pobrania pdf

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/