slayd1
slayd2
slayd3
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY LĘDZINY OD 23.09.2020 r. DO 22.09.2023 r..
Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. w Lędzinach zawiadamia, iż zgodnie z Decyzją nr GL.RZT.70.6.2020 z dnia 24.08.2020 r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, od dnia 23.09.2020 r. przez okres trzech lat, na terenie Gminy Lędziny obowiązywać będą następujące stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody dla odbiorców korzystających z usług Spółki.

I rok.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 23.09.2020 r. do 22.09.2021 r.

OPŁATY ZA DOSTARCZENIE WODY:

Taryfowa grupa odbiorców usług Odbiorcy usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
Grupa I

Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych; jednostki organizacyjne Gminy, zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze

Cena za 1 m³ dostarczonej wody
6,66 zł/m³ 7,19 zł/m³

* cena w rozliczeniach za dostarczenie wody – wyrażona w złotych za m³ dostarczenie wody  ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
** do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% (zgodnie z odrębnymi przepisami)

OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
1

GRUPA I: Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych, jednostki organizacyjne Gminy

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków
9,15 zł/m³ 9,88 zł/m³
2 GRUPA II: Zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze
Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 10,25 zł/m³ 11,07 zł/m³
3 GRUPA III: Polska Grupa Górnicza S.A. Ruch Ziemowit Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 9,88 zł/ 10,67 zł/

*) cena w rozliczeniach za odebrane ścieki – wyrażona w m³ odebranych ścieków, ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
**) do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8 % (zgodnie z odrębnymi przepisami)

II rok.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 23.09.2021 r. do 22.09.2022 r.

OPŁATY ZA DOSTARCZENIE WODY:

Taryfowa grupa odbiorców usług Odbiorcy usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
Grupa I

Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych; jednostki organizacyjne Gminy, zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze

Cena za 1 m³ dostarczonej wody
6,66 zł/m³ 7,19 zł/m³

* cena w rozliczeniach za dostarczenie wody – wyrażona w złotych za m³ dostarczenie wody  ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
** do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% (zgodnie z odrębnymi przepisami)

OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
1

GRUPA I: Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych, jednostki organizacyjne Gminy

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków
9,17 zł/m³ 9,90 zł/m³
2 GRUPA II: Zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze
Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 10,25 zł/m³ 11,07 zł/m³
3 GRUPA III: Polska Grupa Górnicza S.A. Ruch Ziemowit Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 10,14 zł/ 10,95 zł/

*) cena w rozliczeniach za odebrane ścieki – wyrażona w m³ odebranych ścieków, ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
**) do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8 % (zgodnie z odrębnymi przepisami)

III rok.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 23.09.2022 r. do 22.09.2023 r.

OPŁATY ZA DOSTARCZENIE WODY:

Taryfowa grupa odbiorców usług Odbiorcy usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
Grupa I

Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych; jednostki organizacyjne Gminy, zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze

Cena za 1 m³ dostarczonej wody
6,66 zł/m³ 7,19 zł/m³

* cena w rozliczeniach za dostarczenie wody – wyrażona w złotych za m³ dostarczenie wody  ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
** do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% (zgodnie z odrębnymi przepisami)

OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
1

GRUPA I: Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych, jednostki organizacyjne Gminy

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków
9,17 zł/m³ 9,90 zł/m³
2 GRUPA II: Zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze
Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 10,47 zł/m³ 11,31 zł/m³
3 GRUPA III: Polska Grupa Górnicza S.A. Ruch Ziemowit Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 10,49 zł/ 11,33 zł/

*) cena w rozliczeniach za odebrane ścieki – wyrażona w m³ odebranych ścieków, ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
**) do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8 % (zgodnie z odrębnymi przepisami)
    Aktualne taryfy do pobrania pdf

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/