slayd1
slayd2
slayd3

OGŁOSZENIE: sprzedaż nieruchomości gruntowej, Rejon ulic: XXV lecia 21

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przy ulicy: XXV lecia 21

Licytacja odbędzie się w dniu 11 października 2016 r. o godz. 10.00 siedzibie Spółki PGK „Partner” Sp .z o.o. przy ul. Lędzińskiej 47, 43-143 Lędziny

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

imageZamawiający – PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „PARTNER” Sp. Z o.o. w Lędzinach zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dotyczącego: Kompleksowej usługi serwisowej mającej na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń elektroenergetycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków ZIEMOWIT w Lędzinach, ul. Oficerska 16, Oczyszczalni Ścieków HOŁDUNÓW w Lędzinach, ul. Hołdunowska oraz pozostałych obiektach infrastruktury PGK PARTNER posadowionych na terenie Gminy Lędziny

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

ELEKTRO – ISTAL DUŻY 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 182

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/