slayd1
slayd2
slayd3

Komunikat - nowe taryfy

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach zawiadamia, iż od dnia 01.04.2017 do 31.03.2018 na terenie Gminy Lędziny obowiązywać będą nowe stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz nowe stawki opłat za dostarczanie wody dla odbiorców korzystających z usług spółki.
Nowa taryfa obowiązywać będzie na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.).

szczegóły w załączniku lub w dziale obsługi klienta ...

WAŻNY KOMUNIKAT dla  ODBIORCÓW WODY Z SIECI PGK PARTNER

imageDOTYCZY: INSTALACJI I PRZYŁĄCZY WYKONANYCH Z OŁOWIU

Szanowni Państwo! Jeżeli posiadają jeszcze Państwo instalację wodną lub przyłącze wodociągowe starego typu, tj. wykonane z ołowiu (materiał ten był jeszcze stosowany w latach 70-tych ubiegłego wieku), prosimy o zgłoszenie tego faktu do naszego przedsiębiorstwa do dnia 15.02.2017r.

Wiecej informacji w załączniku pdf

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/