slayd1
slayd2
slayd3

OGŁOSZENIE: sprzedaż nieruchomości gruntowej, Rejon ulic: XXV lecia 21

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przy ulicy: XXV lecia 21

Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Komunikat - nowe taryfy

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach zawiadamia, iż od dnia 01.04.2017 do 31.03.2018 na terenie Gminy Lędziny obowiązywać będą nowe stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz nowe stawki opłat za dostarczanie wody dla odbiorców korzystających z usług spółki.
Nowa taryfa obowiązywać będzie na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.).

szczegóły w załączniku lub w dziale obsługi klienta ...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/