slayd1
slayd2
slayd3

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

imageDotyczy: postępowania udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: KONTRAKT W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach w ramach Projektu: Kontrakt S2-55 Zakup i dostarczenie (Część A) cysterna do przewozu wody pitnej — 52, (Część B) ciągnik rolniczy z niezbędnym osprzętem — S3, (Część C) samochód do przewozu sprzętu specjalistycznego — 54, (Część D) koparko-ładowarka — 55 — nr sprawy: POIS.01.01.00-00-045108/52-S51212015.

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/