slayd1
slayd2
slayd3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Numer ogłoszenia: 203166 - 2015

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, ogłasza przetarg ograniczony o numerze 203166 - 2015 na wykonanie prac związanych z: "Zaprojektowanie i wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Lędziny. Numer ogłoszenia: 203166 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015 "

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać: do dnia 31.08.2015 godzina 10:00, w sekretariacie PGK-Partner

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/