slayd1
slayd2
slayd3

Ogłoszenie

imageW związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców poprzednim naborem wniosków o dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej z NFOŚiGW, informujemy, że istnieje jeszcze możliwość
skorzystania z dofinansowania budowy przyłącza przez Gminę Lędziny w ramach nowo uruchamianego projektu.
Warunki oraz zakres dofinansowania będą zależały od ilości osób, które złożą DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zainteresowane osoby powinny złożyć deklarację do 30 kwietnia 2015 r.
Deklaracje są dostępne w Punkcie Obsługi Mieszkańca UM Lędziny oraz Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych, pokój 201.

Deklaracja do pobrania (pdf)

Zawiadamiamy, że informacji na temat finansowania oraz budowy przyłączy realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z NFOŚiGW „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Lędziny” udzielają pracownicy P.G.K. „Partner”. Telefony kontaktowe: sprawy techniczne 216-61-23 wew. 31, 38, rozliczenie kosztów przyłączy 216-61-23 wew. 27, 36, podpisanie umowy na odbiór ścieków 216-61-23 wew. 21, 23. 

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr VI/36/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla P.G.K. „Partner” Sp. z o.o. wynoszą odpowiednio:

Taryfowa grupa odbiorców objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny

Wyszczególnienie

Cena wg taryfy

Dopłata z budżetu gminy

Cena netto

Cena brutto

PLN

1

Gospodarstwa domowe,
w tym budynki
wielorodzinne

cena 1 m3 ścieków

9,54 + VAT = 10,30

1,30 + VAT
= 1,40

9,54 – 1,30 = 8,24

8,24 + VAT = 8,90

2

Jednostki organizacyjne gminy

cena 1 m3 ścieków

9,54 + VAT = 10,30

1,30 + VAT
= 1,40

9,54 – 1,30 = 8,24

8,24 + VAT = 8,90

Dopłata obowiązuje od dnia 1.04.2015 r.

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/