slayd1
slayd2
slayd3

Umowę o dofinansowanie

imageW dniu 21 października w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Spółka „PARTNER” podpisała Umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.

Umowę podpisali: ze strony NFOŚiGW – Małgorzata Skucha – Zastępca Prezesa Zarządu, ze strony Spółki – Piotr Buchta – Prezes Zarządu. Przy podpisywaniu Umowy byli obecni: Wiesław Stambrowski – Burmistrz Miasta Lędziny oraz Barbara Wiśniewska – Główny Księgowy NFOŚiGW.

Wartość całego Projektu oszacowano na kwotę 194 228 520 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 157 462 803 zł. Do zrealizowania przez lata 2009 – 2014 jest zmodernizowanie Oczyszczalni ścieków Ziemowit oraz wybudowanie około 100 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt przewiduje również zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego do utrzymania wybudowanej kanalizacji.

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/